Voor Bedrijven

Zijn goede techneuten niet te vinden? Walbanen heeft in no time de juiste kandidaat beschikbaar! Walbanen is het grootste bemiddelingsbureau in kandidaten met een mbo en/of hbo maritieme opleiding voor (technische) vacatures aan de wal.

Wat kan Walbanen voor mijn bedrijf betekenen?

Je kan een schip vergelijken met een drijvende stad. Aan boord van een schip wordt gewerkt met technologieën en processen die vergelijkbaar zijn met de techniek en bedrijfsprocessen binnen jouw bedrijf.

De opleiding Scheepswerktuigkundige of Maritiem Officier bereiden de studenten voor op een breed scala aan werkzaamheden. Zo zijn zij na hun opleiding in staat om de planning en werkvoorbereiding aan boord op zich te nemen. Daarnaast leren ze alles over de uitvoer en coördinatie van preventief en correctief onderhoud aan energie opwek installaties, WKK, STEG, WKC, stoomketels, brandmeldinstallaties, pompen, cv-installaties, luchtbehandelingsinstallaties, koel- en vriesinstallaties STEG, FREON, waterzuivering, het elektrische net, nood- en hulpgeneratoren, hijskranen, hydraulische-, pneumatische en regeltechnische componenten.

Voor elk willekeurig installatiedeel kunnen ze berekeningen maken op het gebied van mechanisch en elektrisch vermogen en rendement. Ook leren ze hoe ze risicoanalysetechnieken en Reliability Centred Maintenance toe kunnen passen en hoe ze een gedegen storingsanalyse uit moeten voeren.

In de basis is elke zeevarende aan boord van zijn schip zowel procesoperator, procesbeheerder, installatiebeheerder, onderhoudsspecialist, teamleider, projectleider als maintenance engineer. De zeevarende heeft inhoudelijke kennis van werktuigbouwkunde, energietechniek, elektrotechniek, meet & regeltechniek en procestechniek.

De schepen van nu vragen van een zeevarende steeds meer vaardigheden en taken die gericht zijn op Maintenance Management. Naast procesbeheersing van de installaties is men bezig met het initiëren en doorvoeren van rendement verhogende verbeteringen en innovatieve projecten die bijdragen aan een vermindering van de belasting op het milieu. Door de strakke vaarschema’s is het voorbereiden, plannen en coördineren van revisies bijna topsport geworden. Net zoals het maken van aanpassingen in de onderhoudsplannen.

 Waarom Walbanen?

  • 16 jaar ervaring in Techniek en Industrie
  • Kostenbesparend door een snelle, passende match
  • Korte lijnen en heldere afspraken
  • Ervaren medewerkers uit techniek & zeevaart
  • Competentiegericht selectieproces
  • Detachering, werving & selectie

Onze diensten

Deta-vast, het Walbanen concept:

Begeleiding en coaching

Onze kandidaten zetten de bewuste stap om hun carriere op zee in te ruilen voor een nieuwe loopbaan aan de wal. Om deze overgang tot een succes te maken, krijgen ze van ons het eerste jaar intensieve begeleiding en coaching. We beginnen met het uitstippelen van een carrièrepad, geven sollicitatietraining en begeleiden de kandidaten in het gehele sollicitatieproces. Natuurlijk kunnen zij met al hun vragen bij ons terecht.

Met deze begeleiding willen wij de kandidaten inzicht geven in hun sterktes en vaardigheden en hoe zij deze kunnen inzetten in een functie aan de wal.

Kosteloze overname na detachering

Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om een kandidaat kosteloos over te nemen na een vooraf overeengekomen detacheringsperiode. Dit noemen wij de Deta-vast formule. We stellen een Deta-vast contract op, waarin de afspraken over de contractduur, overname-afspraken, inlenersbeloning, het begeleidingstraject en de wederzijdse verwachtigingen van opdrachtgever en  kandidaat vast worden gelegd. Walbanen is ABU gecertificeerd en voldoet aan de hoogste normeringen omtrent arbeidsbemiddeling.

Ons netwerk

Wij hebben bij Walbanen een flink netwerk van Maritiem Officieren. Zij hebben allen een technische en/of nautische achtergrond, gedegen kennis van regelgeving omtrent veiligheid en verantwoordelijkheden en een sterk probleemoplossend vermogen. Zij voelen zich snel thuis in jouw bedrijfsproces, communiceren helder en lopen net even een stapje harder.

Onze kandidaten zijn stuk voor stuk geselecteerd op hun grote verantwoordelijkheidsgevoel, hun integriteit en loyaliteit. We controleren uitvoerig of zij inzetbaar zijn op functies waarbij de combinatie tussen een brede technische kennis en communicatieve vaardigheden gewenst is.

ABU & NEN 4400-1 gecertificeerd

Walbanen is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en voldoet aan de NEN-norm 4400-1 voor de uitzendbranche. Zo ben je gewaarborgd dat Walbanen aan haar verplichtingen naar de belastingdienst voldoet, zodat jouw bedrijf daar niet voor aansprakelijk kan worden gesteld.

Ook wordt gewaarborgd dat de onderneming geen gebruik maakt van werknemers die niet gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid, wiens identiteit niet is vastgesteld of een valse identiteit hebben aangenomen.

De erkenning volgens de NEN 4400-1 normering van Walbanen is te raadplegen op: www.normeringarbeid.nl. Bovendien voldoet Walbanen aan de registratieplicht voor uitzendbureaus die in 2012 is ingesteld. Deze registratie is te raadplegen op www.kvk.nl/waadi. Het KvK-nummer van Walbanen is: 73020079.

Verklaring van registratie: Walbanen NEN4400 SNA.pdf

Walbanen voor het goede doel!

Wij steunen The Ocean Cleanup. Walbanen heeft respect voor de zee en maakt zich hard voor het verwijderen van plastic uit de oceanen. Wij steunen de innovatieve organisatie The Ocean Cleanup   namens elke geplaatste kandidaat.

Walbanen steunt als trotse redder aan de wal de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Dankzij de donateurs kunnen de redders van de KNRM elke dag weer mensen redden en helpen op zee. www.knrm.nl